Vrijwilligerswerk kan zijn vrijwillig doch ook niet vrijblijvend. Een gemeente heeft in ons werkproces een controle en handhaving regelmatig. Hierin kan zijn dagelijks dat iedere uitkeringsgerechtigde ons participatieplan ondertekent, waarin is vastgelegd welk vrijwilligerswerk deze of zij gaat doen en wegens hoeveel uur ieder week. Verder dien een… Read More